INDYWIDUALNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNO- EDUKACYJNE:

Wiodącą metodą terapeutyczną, którą pracujemy jest Stosowana Analiza Zachowania. Celem naszej pracy jest rozwijanie u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu umiejętności, które powinny one posiadać, a których nie mają. Są to tak zwane „deficyty behawioralne”, czyli zachowania typowe dla prawidłowo rozwijających się dzieci w tym samym wieku, ale nieobecne lub zbyt rzadko występujące u dziecka z autyzmem. Równie istotna jest dla nas praca nad zachowaniami, w które dziecko nie powinno się angażować, a często się angażuje i które utrudniają bądź uniemożliwiają dalszy rozwój, kształcenie i funkcjonowanie społeczne naszego podopiecznego.


Cele terapeutyczne, które dobieramy indywidualnie dla każdego dziecka, są wynikiem rzetelnie przeprowadzonej oceny umiejętności naszego podopiecznego (wywiad z rodzicem, obserwacja dziecka, Arkusz Umiejętności Początkowych, badanie VB- MAPP).


Podczas terapii behawioralnej duży nacisk kładziemy na rozwijanie następujących umiejętności:

  • koncentrowanie uwagi
  • naśladowanie
  • komunikowanie się
  • zabawa
  • umiejętności społeczne


Dążąc do zdobywania przez naszych podopiecznych w/w umiejętności, dbamy o budowanie tzw. systemu motywacji. Początkowo wykorzystujemy wzmocnienia pierwotne, czyli smakołyki, które dziecko lubi, ulubione zabawki lub aktywności, którym dziecko chętnie się oddaje. W późniejszych etapach, gdy nasz podopieczny posiada już więcej umiejętności, wprowadzamy systemy symboliczne, jednocześnie cały czas pamiętając o wzmocnieniach społecznych, które z czasem mają dla dziecka coraz większe znaczenie.