co warto
o nas wiedzieć?

Gabinet Terapeutyczny PROLOGO powstał w 2012 roku przy współpracy specjalistów, których połączyła fascynacja pracą z dziećmi i młodzieżą oraz chęć wykorzystywania skutecznych metod nauczania opartych o dowody naukowe.

Nasz zespół tworzą: psycholog oraz pedagog specjalny, którzy zajmują się pracą z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wiodącą formą terapii dzieci i młodzieży, z którymi pracujemy jest Stosowana Analiza Zachowania (skrót ABA od ang. Applied Behavior Analysis), która oparta jest na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu naukowców i specjalistów oraz- jak dowodzą naukowe badania i raporty- jest najbardziej efektywna i przynosi bardzo dobre rezultaty w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi.

Celem naszych oddziaływań terapeutyczno- edukacyjnych- zgodnie z założeniami Stosowanej Analizy Zachowania- są: rozwijanie zachowań deficytowych, modyfikowanie zachowań niepożądanych oraz generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii w czasie.

Mając na uwadze dobro naszych podopiecznych oraz dbając o jakość i profesjonalizm oferowanych usług nasi specjaliści systematycznie uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach.