WSPÓŁPRACA Z PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI:

  • Konsultacje- Celem spotkań jest przede wszystkim wsparcie nauczycieli w rozwiązywaniu trudności, jakie napotykają w pracy ze swoimi podopiecznymi. W czasie konsultacji zajmujemy się rozwiązywaniem konkretnych problemów danego ucznia. Poprzez obserwację podopiecznego oraz rozmowy z jego nauczycielami dążymy do wspólnego przeanalizowania źródła problemu. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie odpowiednich procedur, które mają ułatwić dziecku funkcjonowanie w danej grupie (m.in. wprowadzamy odpowiedni system wzmacniania).
  • Szkolenia- w ramach rad pedagogicznych prowadzimy szkolenia dla nauczycieli dotyczące m. in.: wprowadzania systemu wzmacniania, radzenia sobie z zachowaniami trudnymi, rozwijania umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (a tu m.in. alternatywne i wspomagające systemy komunikowania się).
  • Indywidualne zajęcia terapeutyczno- edukacyjne- prowadzone są dla dzieci, które potrzebują specjalistycznego wsparcia; mogą być realizowane na terenie gabinetu terapeutycznego.