ZAJĘCIA W „MAŁEJ GRUPIE” PRZYGOTOWUJĄCE DO UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ:

Celem tych zajęć jest przede wszystkim nauka umiejętności, które są niezbędne do funkcjonowania w grupie przedszkolnej m.in.:

  • reagowanie na instrukcje czy pytania skierowane do grupy
  • siedzenie z grupą przy stole w czasie posiłku, realizacji zadań
  • ustawianie się w kolejce
  • zwracanie uwagi na nauczyciela i prezentowane materiały
  • inicjowanie interakcji z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw
  • wyrażanie spontanicznych próśb do rówieśników oraz reagowanie intrawerbalnie na pytania czy stwierdzenia rówieśników
  • spontaniczna współpraca z rówieśnikami w celu osiągnięcia konkretnego celu