KONSULTACJE NA TERENIE DOMU:

Celem spotkań z naszymi podopiecznymi na terenie ich domu rodzinnego jest pokazanie rodzicom jak usprawniać funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym (np. odpowiednie i optymalne dla dziecka zaaranżowanie przestrzeni), jak zwiększać jego samodzielność (np. poprzez wprowadzanie planów aktywności samodzielnej, podpowiedzi wizualnych) oraz jak radzić sobie z różnorodnymi zachowaniami niepożądanymi (wprowadzenie systemu wzmocnień, praca nad zachowaniami trudnymi, rozszerzanie diety).