DIAGNOZA:

Proces diagnostyczny, który przeprowadzają nasi specjaliści (psycholog oraz pedagog specjalny), przebiega w następujący sposób:

  1. Wywiad diagnostyczny (wizyta bez dziecka)- przy wykorzystaniu standaryzowanych formularzy zbierane są informacje dotyczące rozwoju i funkcjonowania dziecka w różnorodnych obszarach. Na spotkanie warto dostarczyć kopie dokumentów zawierających istotne informacje na temat dziecka (np. opinie innych specjalistów pracujących z dzieckiem, dokumentację medyczną).
  2. Obserwacja dziecka na terenie gabinetu- połączona jest z przeprowadzeniem oceny poziomu umiejętności. W zależności od poziomu funkcjonowania dziecka oraz motywacji do podjęcia współpracy z badającymi, odbywa się w czasie jednego bądź dwóch spotkań.
  3. Obserwacja na terenie domu rodzinnego i/ lub obserwacja na terenie placówki, do której uczęszcza dziecko – celem jest poznanie sposobu funkcjonowania dziecka w naturalnym środowisku. W sytuacji, gdy nie ma możliwości bezpośredniej obserwacji, warto przygotować nagrania video.
  4. Przekazanie opinii (wizyta bez dziecka)- szczegółowe podsumowanie wszystkich zebranych informacji, omówienie wyników oceny poziomu umiejętności, przekazanie zaleceń dotyczących podjęcia dalszych oddziaływań terapeutyczno- edukacyjnych.