doświadczeni

terapeuci

Agnieszka Wójcik

Agnieszka Wójcik

Agnieszka Wójcik – pedagog specjalny. Zainspirowana, podczas czteroletniego wolontariatu z dziećmi z autyzmem zaczęła pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczną uzyskując dyplom studiów podyplomowych na kierunku Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Od 2008r. pracuje w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Ponadto w kręgu zainteresowań mgr Agnieszki Wójcik jest komunikacja funkcjonalna, co skłoniło ją do ukończenia szkolenia PECS poziom 1 i 2 oraz uzyskania Certyfikatu Teoretycznej Znajomości Poziomu 1 PECS (System Komunikacji Poprzez Wymianę Obrazkową). Odbyła staż praktyczny w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Poznaniu „Saplings – Educating for Life” pod kierownictwem superwizora PECS oraz w Fundacji na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i ich Rodzin Krok po Kroku w Warszawie. Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących oceny umiejętności dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu m.in. „Funkcjonalna Diagnoza Testem PEP-R” oraz „VB-MAPP Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii”. Systematycznie zdobywa wiedzę na temat najnowszych technik uczenia uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania m.in. nauczanie precyzyjne, intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart, metoda zachowań werbalnych.

Joanna Morawska

Joanna Morawska

JOANNA MORAWSKA – mgr psychologii, specjalność: psychologia kliniczna, pedagog specjalny; Certyfikowany Analityk Zachowania (Board Certified Behavior Analyst 1-2152392; https://www.bacb.com/); uzyskała dyplom studiów podyplomowych na kierunku Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Systematycznie rozwija wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie wykorzystywania analizy zachowana w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła szkolenia PECS poziom 1 i 2 (System Komunikacji Poprzez Wymianę Obrazkową) oraz zdobyła certyfikat Terapeuty PECS poziomu 1. Odbyła staż praktyczny w Niepublicznym ­Punkcie Przedszkolnym „Saplings- Educating for life” w Poznaniu pod kierownictwem superwizora PECS oraz w Fundacji Krok Po Kroku w Warszawie. Rozwijała wiedzę i umiejętności z zakresu dokonywania oceny poziomu rozwoju dzieci poprzez uczestnictwo między innymi w takich szkoleniach jak: „Funkcjonalna Diagnoza Testem PEP-R” oraz „VB-MAPP Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii”. Systematycznie podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach organizowanych przez specjalistów z kręgu Stosowanej Analizy Zachowania, zdobywając wiedzę na temat najnowszych technik uczenia, między innymi takich jak: intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart, metoda zachowań werbalnych, uczenie precyzyjne. Od 2009 roku pracuje w Ośrodku Rewalidacyjno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.

arrow
arrow

z kim
współpracujemy?

CO WARTO
O NAS WIEDZIEĆ?

Gabinet Terapeutyczny PROLOGO powstał w 2012 roku przy współpracy specjalistów, których połączyła fascynacja pracą z dziećmi i młodzieżą oraz chęć wykorzystywania skutecznych metod nauczania opartych o dowody naukowe. Nasz zespół tworzą: psycholog oraz pedagog specjalny, którzy zajmują się pracą z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu…