ZAJĘCIA GRUPOWE ROZWIJAJĄCE SPOŁECZNE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE I ZWIĘKSZAJĄCE SAMODZIELNOŚĆ DZIECI:

Dzieci uczęszczające na nasze zajęcia zdobywają umiejętności stosowania zachowań komunikacyjnych adekwatnie do konkretnej sytuacji, dzięki czemu uczą się samodzielnie funkcjonować i radzić sobie w licznych sytuacjach społecznych (np. uczą się zapraszania rówieśnika do wspólnej aktywności np. przygotowywania sałatki; uczą się prawidłowego zachowania w miejscach publicznych np. w sklepie, kawiarni). Opanowanie przez dzieci wyżej wymienionych umiejętności jest celem prowadzonych zajęć.

Jak uczymy:

Każde z zajęć podzielone jest na kilka stałych części:

część 1.- wiadomości: przedstawienie podstawowej wiedzy z danego zakresu, która będzie stanowić tło do komunikacji z innymi osobami

część 2.- ćwiczenia sprawdzające wiadomości

część 3.- krok po kroku: przedstawienie w formie wizualnej poszczególnych elementów składających się na daną sytuację społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do prowadzenia w jej trakcie dialogów

część 4.- ćwiczenia w prowadzeniu rozmów

część 5.- ćwiczenia praktyczne w sytuacjach naturalnych